Profil & Tryck

From the Blog

4 Faser för att bli ett högpresterande team

Det finns en modell för grupputveckling som handlar om att ens grupp, arbetsgrupp, idrottslag eller liknande ska bli ett högpresterande team. För att bli ett bra team så kan det vara en fördel om chefen har genomgått ett program för ledarutveckling och fått verktyg för att driva gruppen framåt. Högpresterande team klarar av saker bättre än andra team och har dessutom väldigt bra kamratanda eftersom de har förtroende för varandra. Här är de 4 faserna för att bli ett högpresterande team enligt modellen IMGD:

Första fasen – Tillhörighet

När man bildar ett nytt team eller när en ny person kommer in i en grupp så börjar alltid fas nummer ett. Alla i gruppen är öppna och trevliga, småpratar och håller med varandra. Du har nog aldrig träffat någon som kommer till ett nytt arbetslag, har ett möte på en halvtimme och börjar kritisera sina nya medarbetare. Ofta börjar allt med en slags smekmånad. En väldigt bra ledarutveckling är om chefen är medveten om detta och därmed inte får panik när man kommer in i fas nummer två.

Andra fasen – Konflikterna

Efter den första och trevliga fasen så börjar vi se varandras olikheter. Om du tycker om kaffe med mjölk så ser jag från början att du också gillar kaffe. När vi kommer in i fas två så flyttas fokus mot varför du alltid ska förstöra kaffet med mjölk. Ett team behöver möta den här fasen och ta sig igenom den för att komma ut starkare på andra sidan. Ett bra sätt att gå från fas två till fas tre är att påminna sig själv och kollegorna i gruppen om att det är bra att ni ser olika på saker. Oenighet är en styrka och något som bör ses som intressant snarare än krävande.

Tredje fasen – Struktur och förtroende

Nu har vi börjat komma igenom konflikterna och se till det positiva igen. Vi har börjat ordna in varandra i fack och kan säga saker som att ”Anders är ju sån och det vet vi, han är lite kul på det sättet”. Vi litar på vart de andra står i gruppen och vet vilka roller vi har. För en ledare så är det nu som produktionen kan börja öka och man kan börja styra gruppen mot ett gemensamt mål. Den verkliga utmaningen och ledarutvecklingen är att få gruppen att ta sig in i fas nummer fyra.

Fjärde fasen – Produktionsfasen

Vi litar på varandra och vet vart vi står någonstans. Nu behöver gruppen inte längre lägga tid på vare sig konflikter eller på att dividera om saker. Nu kan vi producera och har full förståelse för varför vi fungerar olika. Om vi har en lång och tuff arbetsdag tillsammans och en av kollegorna smiter iväg själv istället för att gå på after work så förstår vi varför. Vi kan till och med se styrkan i att den ena inte vill ladda med teamet utan laddar bättre själv. Vi har blivit ett högpresterande team.