Profil & Tryck

From the Blog

Annonser som når fram

Produktinformationer finns ofta att hämta på nätet. Annonser för importerade produkter måste vara språkligt felfria, och det arbete som en översättningsbyrå gör är helt avgörande.

För att få en effektiv reklam för sin vara är det viktigt att anlita en översättningsbyrå i Stockholm, om man inte är extremt språkbegåvad själv. Det kan bli fel annars nämligen. Det kan vara två sorters fel. Det ena är att man ger felaktig information i sina produktblad, och det andra är att man gör pinsamma och absurda misstag i översättningen. Det är ingen bra reklam för företaget.

Texter skrivna och kollade av människor

Varuinformation som är felaktig känns riskabel och det kan vara rentav farligt, om det gäller elektriska eller kemiska varor. Varningstexter för farligt gods brukar vara standardfraser, men texten i exempelvis en bruksanvisning måste alltid korrekturläsas ordentligt. När det blir fel eller skrattretande i en ordalydelse beror det oftast på snålhet. Man vill inte kosta på sig en ordentlig översättning som är gjord av proffs.

Det har hänt att företag låter dataprogram översätta texter åt dem, och det blir helt fel ordval, så att det både blir plumpt och galet. En maskin känner inte av synonymer eller språkliga nyanser. Som kund vill man ha texter som är skrivna av människor, och man märker om det är felstavat eller skrivet av någon som inte kan. Vill du ha förtroende i din bransch, ska du anlita en översättningsbyrå som kan sitt jobb, så att dina texter i annonser och informationsblad är riktigt synade innan de publiceras.