Profil & Tryck

From the Blog

Dooh – den nya trenden inom marknadsföring

Homer Simpsons standarduttryck – Dooh! – har kommit att bli ett begrepp inom marknadsföring, men i den branschen så används uttrycket enbart i ett positivt syfte. Dooh betyder Digital Out Of Home och det handlar, enkelt översatt, digitala annonsplatser som placeras, strategiskt, i urbana miljöer.

Möjligheterna med Dooh är enorma och med rätt partner vid er sida kan ni öka er kundmedvetenhet, skapa er ett namn och öka er försäljning genom detta. Dooh kan, rätt hanterat, vara exakt det vapen i den egna marknadsföringen som placerar er före era konkurrenter.

Fördelarna med digitala skärmar för marknadsföring gentemot statiska sådana är att du som företagare kan kontrollera och styra budskapet både sett till vad du vill visa – och när du vill att det ska synas. Det senare kan förklaras av att du exempelvis vet att just din målgrupp slutar skolan klockan 15.00 och där eleverna tar en buss omkring 15.15 – där och då visar du en kampanj på skärmen vid busshållplatsen och fångar genom detta också upp intresset.

Fördelar med att använda Dooh

Det är en fördel med Dooh och med digitala skärmar. En annan sådan handlar om det faktum att du kan använda dig av rörlig reklam snarare än text. Den yngre generationen – framförallt – är vana vid att ta till sig information på ett mer visuellt sätt. Genom Dooh kan du skapa filmer – kompletta med ljud – som fångar upp kunderna direkt.

Flexibilitet är en annan fördel med Dooh. Du kanske märker att just den kampanj du kör inte alls fungerar enligt plan. Skulle detta ske på statiska skyltar så är det bara att rida ut stormen och acceptera misslyckandet – men Dooh så kan du snabbt göra ändringar och justeringar i syfte att prova ett annat sätt att locka till dig uppmärksamhet.

Dooh är en typ av marknadsföring som har en enorm potential och en inneboende kraft som få andra kanaler och verktyg har. Hittar du och ditt företag rätt partner så kommer ni att öka både försäljning och skapa en medvetenhet – på ett positivt sätt – hos potentiella kunder.