Profil & Tryck

From the Blog

Få loss pengar till marknadsföring genom värdepappershandel

Hur stor del av budgeten som ska användas till marknadsföring är ett ständigt huvudbry för företagsledare. Samtidigt som marknadsföring bevisligen genererar kunder, och därmed inkomster, till företaget kan ju marknadsföring bli en stor kostnad. Paradoxalt nog så tenderar ju också marknadsföringen att bli allt viktigare ju sämre affärerna går.

Med dagens möjligheter till digital marknadsföring på nätet har kostnaderna visserligen sjunkit samtidigt som möjligheterna till effektiv, riktad reklam ökat, men som företagare vill man ju ändå helst slippa den ständiga balansgången av att behöva välja mellan investeringar till kärnverksamheten och att marknadsföra sig själv. Lösningen för att få loss medel till marknadsföring och andra investeringar blir för många företagare värdepappershandel.

Många företag ägnar sig åt handel med finansiella instrument

Handeln med värdepapper eller finansiella instrument som det också heter, är utbredd i företagsvärlden. Det är inte bara finansföretag och banker som bedriver handel med värdepapper, utan alla företag som vill få sina inkomster att föröka sig. För många rör det sig ofta om ganska långsiktiga investeringar i till exempel indexfonder, medan andra tar en mer aktiv roll på börsen och handlar mer frekvent.

LEI-kod – en förutsättning för att få bedriva handel

Alla företag som vill bedriva handel med finansiella instrument behöver först skaffa en LEI-kod. LEI-koder fungerar som ett digitalt id-kort och ska alltid anges i den transaktionsrapport man skickar till Finansinspektionen efter en affär med värdepapper. LEI-koden hjälper myndigheterna att hålla koll på vilka som genomfört en transaktion och eftersom LEI är ett globalt system underlättar det kommunikationen med myndigheter i alla länder. För den som handlar med värdepapper innebär det också en ökad trygghet och mindre risk att råka ut för fusk och oegentligheter.

Registrera LEI för ditt företag

Att registrera sitt företag och få en LEI-kod är enkelt. Det första man gör är att registrera sig hos en LEI-leverantör. EN LEI-leverantör hittar du enkelt genom att exempelvis söka efter LEI-registrering på Google. Det finns många certifierade leverantörer, både i Norden och runt om i världen. De är inte nationsbundna så du kan välja vilken du vill.

När du registrerat dig ombeds du fylla i en ansökan och när leverantören fått in den tar det ungefär tio arbetsdagar innan du får din kod. Själva koden är alfanumerisk och består av 20 tecken. Du får endast en kod och det är denna du sedan använder vid alla transaktioner. Det kostar en summa att registrera sig och därefter måste du även betala en årlig underhållsavgift till leverantören. Underhållsavgiften varierar mellan leverantörerna.

Kom igång med värdepappershandel

När du har en LEI-kod är det bara att sätta igång med din värdepappershandel. Viktigt att tänka på när man investerar sitt företags pengar i värdepapper är att alltid diversifiera, sprida riskerna. Man ska aldrig satsa alla pengar i bara ett företag eller en fond, utan sprida ut investeringarna på olika branscher, värdepappersformer och annat. Är du osäker kan det vara en bra idé att till en början ta hjälp av en bank eller ett finansiellt institut som kan hjälpa dig göra investeringar, så kallad private banking. Om du registrerar din LEI-kod hos dem så har de rätt att utföra och rapportera transaktioner åt ditt företag. Förhoppningsvis kan det generera mycket marknadsföringspengar åt ditt företag.