Profil & Tryck

From the Blog

Konkurs – innebörd, fördelar och nackdelar

För att inte kaos ska uppstå när ett företag inte längre kan betala sina skulder försätter tingsrätten det i konkurs. En konkurs kan innebära såväl för- som nackdelar för den som drabbats.

Ett företag som under en längre tid inte kunnat betala sina skulder, sägs ha hamnat i obestånd. Att vara på obestånd kan leda till att företaget av tingsrätten försätts i konkurs. Syftet med konkursen är att avveckla företaget under ordnade former. För att detta ska ske utser tingsrätten en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren ser över konkursboets tillgångar och skulder. Vid brottsmisstanke utreder konkursförvaltaren även denna.

För- och nackdelar vid konkurs

Som företagare kan du vid en konkurs slippa betala en del av skulderna, om bolaget är en juridisk person. Obetalda skulder kvarstår så länge konkursen kvarstår. När konkursen är klar upphör bolaget att existera, likaså gör skulderna. När ett företag inte längre klarar av att betala ut löner är konkurs den bästa vägen att gå. Vid konkurs erhåller de anställda lönegaranti.

Vid en konkurs får ägaren inte längre bestämma över sitt företag, eller förfoga över sin egendom. Under en begränsad tid får ägaren inte heller åka utomlands, driva rörelse eller ingå några avtal. Om företaget är enskild firma eller handelsbolag kan ägaren hållas personligt ansvarig för företagets skulder. Då upphör inte skulderna existera som när bolaget är en juridisk person. Vid en konkurs är det dock inte bara ekonomiska konsekvenser att vänta. Det är mycket vanligt att den som försatts i konkurs känner ett stort personligt misslyckande.