Profil & Tryck

From the Blog

Löneoutsourcing för företagare som vill slippa administrera löner

Löneoutsourcing är ett bra sätt för dig som är företagare att avsäga dig en del av ansvaret för administrationen kring löneutbetalningar och löneberäkningar.

Många företagare menar att det där med att hålla koll på löneutbetalningar och löneberäkningar för personalstyrkan är något av det sämsta med att driva eget företag. Det är så svårt att få allt rätt – och så pinsamt när det blir fel. Särskilt om det inte finns någon att skylla på.

Det problemet slipper du om du väljer att använda dig av löneoutsourcing. Då hamnar all administration kring löneutbetalningar hos en extern firma, och därmed också en del av ansvaret för den. Självklart är det alltid du som företagare som har det yttersta ansvaret för att din personal får rätt betalning i rätt tid, men det kan vara skönt att inte behöva stå till svars för varje liten administrativ hurva.

Löneoutsourcing sparar pengar genom att betala ut rätt peng i rätt tid

Att använda sig av outsourcing av lön kan också vara ett sätt att spara en hel del pengar för ditt företag. Inte minst eftersom det drastiskt minskar behovet av egen administrativ personal. Säkert finns det bättre arbetsuppgifter du kan sätta medarbetarna på ditt nuvarande lönekontor på?

Och om du verkligen sitter helt själv och tar hand om personalens löner, är det verkligen värt att överväga att sourca ut hela rasket. Särskilt om du börjar känna dig lite trött och sliten efter alla år som hårt arbetande entreprenör. Då är det lätt att du börjar göra missar, och det finns nog inget som gör en personalstyrka så irriterad som felaktiga löneutbetalningar.