Profil & Tryck

From the Blog

Många fördelar med ekonomisk förvaltning

Finns det ingen i bostadsrättsföreningen som kan ta hand om det ekonomiska. Då kan en ekonomisk förvaltning ge en trygg och effektiv lösning på problemet.

Astrid var en av de som bott längst i bostadsrättsföreningen. Hon hade även sedan starten suttit med i styrelsen och tagit hand om allt det ekonomiska. Vilket var en hel del mer än vad de flesta kunde ana. Nu var hon till åren och kände att hon gjort sitt.

Problemet var att det inte fanns någon annan som var kunnig nog att överta uppgiften. Vilket länge hade varit ett faktum, men nu hade hon bestämt sig för att själv hitta en lösning som alla kunde enas om. Hon var inte helt okunnig i frågan och hade några saker i åtanke.

Ekonomisk förvaltning gör det enklare

Hon hittade en ekonomisk förvaltning och läste på om vad det innebar. Hon blev fascinerad. Tänk, att ingen hade hittad dem tidigare. Hon kontaktade dem för att få mer information och sen boka in ett möte med styrelsen. Redan vid första kontakten fick hon en bra känsla. Personen i andra änden av telefonen var sympatisk och engagerad.

Så kom äntligen dagen då den ekonomiska förvaltningen skulle överta rubbet. De innebar att betala fakturor och skicka ut hyresavier. Som om det inte var nog kunde de även planera för kommande renoveringar. Allt detta kunde både styrelsen och medlemmarn ha insyn i om de önskade. Vilket var helt fantastisk. Nu kunde alla pusta ut, den oroliga tiden var över och nu var allt lugnt igen. Läs mer om ekonomisk förvaltning på den här hemsidan: ekonomiskförvaltning.nu