Profil & Tryck

From the Blog

Vad är en företagsrekonstruktion?

Antagligen har du hört begreppet företagsrekonstruktion. Den som minns gamla Saabfabriken som gick i graven, men som i dag lever vidare som vapentillverkare och raketdelstillverkare, kommer kanske ihåg att Saab beviljades företagsrekonstruktion innan själva bilfabriken gick i konkurs. Detta trots att EIB; Europeiska investeringsbanken gav 2 miljarder kronor i lån, trots att holländska sportbilsägaren Victor Muller lovade att upprätta Saab som biltillverkare. Som den som minns, vet, hände inget av det som Muller lovade. Trots företagsrekonstruktionen hjälpte det inte. Men vad hände Saab och vad är en företagsrekonstruktion?

Företagsrekonstruktion är sätt att hitta alternativ till konkurs

Beslutet om ett företag ska få göra en företagsrekonstruktion, tas av domstol. Det innebär nämligen stor förmåner för företaget. Ett av dem är att de som inte har fått betalt av företaget, måste hålla inne med sina fodringskrav på betalning. De anställda omfattas av den statliga lönegarantin och får betalt av staten. Företaget kan under tiden som företagsrekonstruktionen pågår, inte försättas i konkurs av någon av de fodringsägare som företaget har. Man kommer att försöka få ner fordringsägarna att gå med på genomför ett ackord. Det innebär att de skriver ner skulderna med en viss procent.

En företagsrekonstruktion är bara en andningspaus

En företagsrekonstruktion är ingen lösning för ett företag, det är bara en chans för företaget att få en andningspaus, så att man på allvar kan utreda om det finns någon framtid för företaget och om det kan överleva. En företagsrekonstruktion är en tillfällig lösning, men det måste finnas goda förutsättningar för företaget att ta sig ur den ekonomiska krisen och att de svårigheter som företaget har råkat ut för inte är permanenta. De måste lösas, och förhoppningen är att en företagsrekonstruktion kan göra just det.

För en lyckad företagsrekonstruktion krävs duktiga jurister

Ska man lyckas med en företagsrekonstruktion måste man ha duktiga advokater som är kunniga och kan juridiken väl. En advokat som har lyckats med ett antal företagsrekonstruktioner har goda erfarenheter och kan hitta lösningar, där andra har gått bet. Det är stor skillnad på duktiga advokater och inte så duktiga advokater, och alla vill ha duktiga företagsrekonstruktörer. Känner du inte till någon sådan advokatbyrå som kan ta på sig att genomföra en lyckad företagsrekonstruktion kan du googla ”företagsrekonstruktion Stockholm”, eller ”företagsrekonstruktion Malmö”, eller var det är som du behöver en duktig advokatbyrå som är specialiserad just på företagsrekonstruktioner. Då har du chansen att hitta en sådan advokatbyrå. Läs mer här om en sådan duktig advokatbyrå som arbetar med företagsrekonstruktioner.