Profil & Tryck

Rusta&Matcha

Vägen till framgång på arbetsmarknaden: Rusta och Matcha

I en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad kan det vara en utmaning att hitta ett passande arbete. För många kan denna resa vara både lång och krävande. Tjänsten Rusta och matcha, som erbjuds av Arbetsförmedlingen, är ett verktyg som syftar till att underlätta denna process. Genom att ge råd, stöd och praktiska[…]

Read More »