Profil & Tryck

From the Blog

Leasa skrivare till ert företag

Om ni har ett företag som är beroende av skrivare för att fungera så bör ni fundera på att leasa skrivare istället för att köpa. Genom leasingen ingår service.

Om ert företag är beroende av fungerande skrivare för att allt ska kunna flyta på så känner ni säkert igen hur frustrerande det kan vara när en maskin går sönder. Då många företag har ett pressat tidsschema så ställs allt på ända av en sådan händelse.

Istället för att ägna er åt kärnverksamheten så behöver ni ägna tid och tankeverksamhet åt att försöka få skrivaren att fungera igen. Det dokument som skulle skrivas ut hamnar i en kö, arbetsuppgiften som skulle utföras läggs på hög, och allt fokus hamnar nu på den icke fungerande skrivaren.

Effektivisera ert arbete genom att leasa skrivare

När det visar sig att skrivaren inte går att laga på egen hand utan reservdelar och hjälp av reparatör blir det ytterligare en sak att lösa, och en kostnad att lägga ut för företaget. Är detta något som hänt upprepade gånger är det lätt att bli frustrerad. Vad ni kan göra i sådana fall är att ordna med en alternativ lösning på problemet.

Om ni har tröttnat på skrivare som inte fungerar som de ska och går sönder vid dåliga tillfällen kan ni börja leasa skrivare istället. Genom att leasa istället för att köpa in skrivare ingår service och utbyte när en maskin går sönder. På så sätt kan ni snabbt få hjälp vid problem, så att ert arbete kan fortsätta som planerat.