Profil & Tryck

Tryckeri

Leasa skrivare till ert företag

Om ni har ett företag som är beroende av skrivare för att fungera så bör ni fundera på att leasa skrivare istället för att köpa. Genom leasingen ingår service. Om ert företag är beroende av fungerande skrivare för att allt ska kunna flyta på så känner ni säkert igen hur[…]

Read More »

Är tryckeriernas framtid över?

Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte. Vi befinner oss mitt i en övergång från den traditionella pappersanvändningen och tryckta medier till den digitala. På Svensk Cellulosa Aktiebolaget, SCA, i Sundsvall har man allt mer gått över till digitalt papper. Är det en hybrid mellan digitala medier och den traditionella[…]

Read More »